ORACLE/PLSQL: MINUS OPERATOR

Açıklama: Minus Operator (Eksi Operatörü); ilk sorgunun getirdiği satır bazlı değerlerden, ikinci sorgudan gelen aynı değerleri çıkartmak için kullanılır. Syntax:

column_n* bölümünde select işleminin sütunları yer alır. tables bölümünde ilgili tablonun/tabloların ismi yer alır. conditions bölümünde koşullar yer almalıdır. MINUS operatörü sorgular arasında aynı olan satırların farkını alarak ilk sorgunun sonucu gelecektir. * Her iki select sorgusu için seçilen alan sayısı ve veri […]

Read More

ORACLE/PLSQL: INTERSECT OPERATOR

Açıklama: Intersect Operator (Kesişim Operatörü) iki tablonun aynı olan satırların kesişimlerini almak için kullanılır. Syntax:

column_n* bölümünde select işleminin sütunları yer alır. tables bölümünde ilgili tablonun/tabloların ismi yer alır. conditions bölümünde koşullar yer almalıdır. INTERSECT operatörü kesişim işlemi için select sorgularının arasında yer alır. * Her iki select sorgusu için seçilen alan sayısı ve veri tipleri aynı olmak zorundadır. Örnek: INTERSECT kullanımı […]

Read More

ORACLE/PLSQL: UNION OPERATOR

Açıklama: Union Operator (Birleşme Operatörü) iki tablonun ilgili sütunlarını birleştirmek için kullanılır. Syntax:

column_n* bölümünde select işleminin sütunları yer alır. tables bölümünde ilgili tablonun/tabloların ismi yer alır. conditions bölümünde koşullar yer almalıdır. UNION operatörü kullanıldığında ilgili sütundaki veriler tekrarsız gelirken UNION – ALL operatöründe ilgili sütun verileri (varsa) tekrarlı gelecektir. * Her iki select sorgusu için seçilen alan […]

Read More

ORACLE/PLSQL: DELETE STATEMENT

Açıklama: Delete Statement (Delete İfadeleri) bir veya daha fazla kaydı tabloda silmek için kullanılır. Syntax:

table bölümünde ilgili tablonun ismi yer alır. conditions bölümünde ise silme koşulları yer almalıdır. Örnek: Delete sorgusu ile tablodan veri silme

employees tablosunun  employee_id‘si 150 olan satır/satırlarının silinmesini* sağlar. * Sorgunun ilgili satırlara işlemesi için commit etmek gerekebilir.

Read More